Paxdiensten

Paxdienst

Elke zondag hebben we om 10:30 uur een Paxdienst met een protestants-evangelisch karakter. Het zijn stevige, frisse, Bijbelse, vreugdevolle diensten. We lezen het oude en nieuwe testament vanuit de genade van de gekruisigde en opgestane Jezus Christus. We vieren doop en avondmaal. Er wordt een appèl gedaan op persoonlijke keuze en toewijding, er is ruimte voor lofprijzing en aanbidding, en voor het werk van de Heilige Geest. De diensten zijn opbouwend voor gelovigen en niet-gelovigen en zijn pijlers voor de gemeenschap.

De diensten vormen een eenheid maar daarbinnen is ruimte voor diversiteit in vorm, liederen en opbouw, zoals ook onze veelkleurige gemeenschap een eenheid in diversiteit is. Er is plek voor oud en jong, hoofd en hart, belijden en aanbidden, orgel en muziekband. We integreren goede muziek en eventueel andere kunstvormen in onze diensten. We gebruiken begrijpelijke taal, leggen uit wat we doen en waarom, om zowel niet-gelovigen als gelovigen aan te spreken. Er is ruimte voor informele momenten, maar wel op een respectvolle en eerbiedige manier. We blijven zoeken naar verbetering daar waar dit helpt om God meer te eren!

In de diensten is aandacht voor de maatschappij, en dat wat we als gemeenschap concreet kunnen doen om er te zijn voor onze naasten.

We richten ons op de toekomst van de kerk en het aanspreken van nieuwe generaties en gelovigen. Onze missie is:

“Mensen helpen om Jezus Christus (beter) te leren kennen. Samen Hem volgen en dienen.”

Kinderen

Er is kinderopvang van 0 tot 5 jaar en een kinderprogramma van 5 tot 12 jaar.

Doven en slechthorenden

De kerkzaal is voorzien van een ringleiding en elke week is er ook een doventolk aanwezig.

Lunch

Elke eerste zondag van de maand lunchen we met elkaar na afloop van de dienst. Een mooi moment om eens kennis te maken en om elkaar beter te leren kennen!

Opnames
De diensten zijn ook via internet rechtstreeks of later te volgen:
» Kerkdienstgemist.nl
» Oudere opnames

Coördinatie (s)preekbeurten
Voor vragen over (s)preekbeurten kunt u contact opnemen via het contactformulier (keuze Sprekers).