Coronatijd

Aangepaste Paxdiensten

Vanaf 6 juni 2021 kunnen we elke zondag om 10.30 uur weer met meer mensen samen komen in de kerk. Iedereen is welkom!

Bij goed weer is er na afloop buiten koffie en thee.

De basisregels blijven binnen in de Pax Christikerk nog steeds gelden:

Ga in de kerk gelijk door naar een stoel in de kerkzaal en na afloop direct weer naar buiten, zodat er binnen geen opstoppingen ontstaan.

De Paxdiensten zijn ook rechtstreeks, of achteraf te zien en te beluisteren via:

Nadere details over de dienst worden elke week via de agenda op deze website bekend gemaakt.

Voor ouders met jonge kinderen

Voor de jongste kinderen zal er weer oppas zijn. Kinderen worden voor de dienst naar de crècheruimte gebracht en na de dienst opgehaald, via de aangegeven looproute.

Als er kinderen uit de jongste groepen van de basisschool komen, zal er ook een kinderprogramma zijn.

Voor thuis is er materiaal beschikbaar op de Bijbel Basics website.

Waarom willen we bij elkaar komen?

Er zijn veel manieren om invulling te geven aan de zondag als de dag dat onze Heer Jezus Christus opstond uit de dood. En in deze bijzondere tijd kunnen we gelukkig creatief zijn. In Handelingen 2:42 zien we dat de Jeruzalemse gemeente 4 kenmerken had:

Deze 4 kenmerken zijn voor ons ook leidend als kerkgemeenschap. We geloven dat we via deze kernmerken de heilige Geest de ruimte geven, waarbij de Vader en de Zoon worden geëerd en waarbij gemeenteleden, gasten en mensen in onze omgeving kunnen worden gezegend.

Gebruiksplan

Voor de Pax Christikerk is een gebruiksplan opgesteld op basis van het advies en de richtlijnen van het RIVM en de PKN. Iedereen die leiding geeft aan een activiteit krijgt een kopie van het gebruikersplan en wordt geacht het plan te volgen.

Er is ook een kort overzicht van het gebruiksplan beschikbaar voor de bezoekers van de Paxdiensten en voor coördinatoren en deelnemers van activiteiten in het kerkgebouw.

Collectes

De collectes voor de Pax Christikerk en andere belangrijke bestemmingen gaan door zonder contant geld. De kosten voor energie, verzekeringen, salaris van ds. Peter Bakker en andere zaken blijven natuurlijk gewoon doorlopen. Voor de wekelijkse collectes kan gebruik gemaakt worden van de mobiele telefoon app Appostel. Een handleiding is hier te vinden. Weet u niet zo goed hoe die techniek werkt, dan mag u ons bellen!

Er kan ook gebruik gemaakt worden van onze collecte pagina om via iDEAL te geven.

Giften voor de Pax Christikerk kunnen ook worden overgemaakt naar:
bankrekening NL37 RABO 0373 7416 50
ten name van “CvK Gereformeerde Kerk s Gravenhage Oost inz. Bijdragen”
met als omschrijving “Bijdrage Pax Christikerk”

Aandacht voor gemeenteleden en buurtbewoners die hulp nodig hebben

Het diaconaal team geeft daaraan aandacht, bijvoorbeeld door boodschappen te doen. Voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid die nu veel binnen moeten zijn, is het heel fijn om een kaartje of telefoontje te krijgen. Heeft u een keer hulp nodig of wilt u zelf helpen, dan horen we het graag via het contactformulier (keuze Diaconie)

Voorbede

Er zijn verschillende mogelijkheden als je zelf (of voor iemand anders) voorbede wilt vragen, je kunt:

Open Wijkkringen

Er is onderling contact met elkaar binnen ieder van de 5 Wijkkringen, via internet en/of via de telefoon. Fijn dat de Open Wijkkringleiders zo beschikbaar zijn voor de deelnemers. Wilt u informatie, neem contact met Peter Bakker via het contactformulier (keuze Predikant).

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief

We geloven in een God die zich niet laat overrompelen door wat er in Zijn wereld gebeurt, maar die heel begaan is met ieder van ons persoonlijk. Heeft u zorgen? Wil je gebed voor jezelf of iemand anders? Laat het ons weten.