Cursus Evangeliën en Handelingen

Op vrijdag 12 mei start dominee Jasper Klapwijk in de Pax een bijbelcursus van 6 vrijdagavonden. Hij zal dan de eerste 5 boeken van het Nieuwe Testament, de evangeliën en Handelingen, behandelen.

De cursus is bedoeld voor een brede doelgroep. Mensen die de Alpha-cursus gevolgd hebben kunnen de cursus gebruiken om hun kennis van de Bijbel te vergroten, maar ook voor mensen die hun hele leven al Bijbel lezen is de cursus leerzaam. Verder zou het weer leuk zijn als, net als bij de cursus Oude Testament vorig jaar, mensen uit verschillende kerken deelnemen.

Eigenlijk is de cursus onderdeel van een bredere cursus, die Jasper Klapwijk jaren terug al ontwikkelde, en die resulteerde in de uitgave van de cursusboeken Het goede nieuws van het Oude testament en Beter nieuws uit het Nieuwe Testament(uitgave Buijten & Schipperheijn). In dit geval worden de eerste 4 hoofdstukken van het laatste boek behandeld.

Verdere gegevens