Over ons

We zijn een gemeente van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) met een protestants-evangelicaal karakter. Onze missie is:

Mensen helpen om Jezus Christus (beter) te leren kennen. Samen Hem volgen en dienen“.

We zijn een gemeente met 10 waarden:

  1. We willen een gemeenschap zijn met de focus op de gehele Bijbel, omdat we geloven dat God op deze wijze ons geloof en leven richting geeft.
  2. We willen een gemeenschap zijn die gericht is op de geboren, gekruisigde, opgewekte en weerkomende Jezus Christus, omdat we geloven dat God zich in zijn geheel heeft laten zien in Hem. Alles wat we mogen weten om te leven en behouden te worden vinden we in Christus.
  3. We willen een gevende gemeenschap zijn, omdat we geloven dat God een ‘royale’ God is. We geven wat we van Hem in genade hebben gekregen, o.a. in praktische naastenliefde aan elkaar en anderen door.
  4. We geloven dat niets de vrede en de gezondheid van de buurt, de wijk en de stad zo bevordert als de verspreiding van het geloof in het Evangelie. Het vernieuwt individuele levens èn helpt het weefsel van de buurt, de wijk en de stad te herstellen.
  5. We geloven dat het Evangelie een nieuwe leefgemeenschap schept die niet alleen individuen verzorgt en koestert, maar tegelijk dient als een teken van Gods komende koninkrijk, waarbij er ook verantwoordelijkheid t.o.v. elkaar wordt gedragen.
  6. We geloven dat persoonlijk en gezamenlijk gebed belangrijk is, want het is o.a. door gebed dat God ‘tegenwoordig’ is en dingen duidelijk maakt.
  7. We geloven dat toewijding aan, creativiteit in, en streven naar kwaliteit van de activiteiten belangrijk is, omdat het God eert en mensen inspireert.
  8. We geloven dat onze identiteit in Christus is. Dus niet in wat anderen van ons zeggen, niet in wat we doen (prestaties) en niet in wat we hebben.
  9. We geloven dat het opbouwend over en tot elkaar spreken belangrijk is, want daardoor wordt de onderlinge gemeenschap gezegend.
  10. We geloven dat we geroepen worden een gemeenschap van genade te zijn, niet een gemeenschap van veroordeling.

PKN gemeente Den Haag Oost

De Pax Christikerk is, samen met de Noorderkerk en de Christus Triumfatorkerk, onderdeel van PKN gemeente Den Haag Oost. U kunt hier meer over vinden op de website van PKN Den Haag Oost.