Paxdiensten

Paxdienst

Elke zondag hebben we om 11.00 uur een Paxdienst. Een Paxdienst is een plek van ontmoeting waar we samen God zoeken. Door het zingen van liederen en aanbidden van God, door onderwijs en door gebed. Daarbij vinden we het ook belangrijk dat we elkaar kunnen ontmoeten. Daarom is er na iedere dienst gelegenheid om na te praten met koffie, thee en limonade.

In iedere Paxdienst lezen we uit de bijbel en zoeken we naar de betekenis ervan in deze tijd en in ons dagelijks leven. Regelmatig vieren we het Avondmaal met elkaar. We geloven dat Jezus Christus hierbij de gastheer is: Hij nodigt iedereen uit.

Regelmatig worden er kinderen en ook volwassenen gedoopt. Dat zijn mooie momenten. We geloven dat God eerst voor ons kiest, voordat wij voor Hem kiezen. De doop zien wij als een uitdrukking van verbondenheid met de drie-enige God.

Nu we in een geheel vernieuwd kerkgebouw bij elkaar komen, merken we dat er vrijwel iedere zondag gasten zomaar eens komen kijken. We zijn daar blij mee, we willen graag een gastvrije plek zijn

Muziek

In onze diensten, waar wekelijks ongeveer 100 mensen komen, willen we aansluiten bij het goede uit de protestantse traditie, maar ook aansluiten bij deze tijd. Dat betekent voor ons dat we zowel Psalmen en gezangen zingen, als liederen uit de Opwekkingsbundel, uit Taizé en van Sela.

We zijn blij met de muziek en zang van onze bandleden en organist, die het zingen van de liederen begeleiden. Daarmee waarderen we verschillende muzieksoorten en -stijlen. De diensten zijn vaak een mix van formeel en informeel. We proberen in de diensten verschillende generaties (zoals gezinnen met jonge kinderen, singles en ouderen) aan te spreken.

Kinderen

We zijn blij met de kinderen in ons midden. Zij doen enthousiast mee aan de dienst. Na het zingen van het kinderlied gaan zij naar hun eigen programma. Voor kinderen van 5 tot 12 jaar is er een kinderprogramma. Voor kinderen van 0 tot 5 is er opvang, zij kunnen spelen in de crècheruimte.

Doven en slechthorenden

De kerkzaal is voorzien van een ringleiding en elke week is er ook een doventolk aanwezig.

Opnames

De diensten zijn ook rechtstreeks of later via internet te volgen:
» YouTube
» Kerkdienstgemist