Cursus Oude Testament

Op 22 september start de cursus ‘In 7 stappen door het Oude Testament’. Een cursus voor iedereen, die de Bijbel beter wil leren kennen en ondersteuning zoekt bij het Bijbellezen.

In 7 lessen wordt door het hele Oude Testament heengelopen. Het is natuurlijk onmogelijk in 7 lessen het hele Oude Testament diepgaand te bestuderen. Het accent ligt daarom op de historische hoofdlijnen, maar zo nu en dan wordt een gedeelte als voorbeeld wat uitgebreider behandeld.

Bij de cursus hoort ook een Bijbelleesrooster, zodat elke cursist zich kan inlezen in de behandelde stof.

Inhoud van de cursus

Verdere gegevens