Ons verhaal

Ons verhaal gaat over kerk zijn in de altijd maar veranderende tijd en maatschappij.

 • 1886 - 1964: ’s-Gravenhage-Oost

  De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van ’s-Gravenhage-Oost begint voor het Bezuidenhout op 6 november 1896 toen aan de Zuid-Oost Buitensingel de Oosterkerk in gebruik werd genomen. Toen rondt 1930 aan de overzijde van de Laan van Nieuw Oost-Indië met de uitbreiding van het Bezuidenhout werd begonnen, werd de Oosterkerk met zijn ruim 1000 zitplaatsen te klein voor het grote aantal kerkgangers. Er werd besloten om in deze nieuwbouwwijk een nieuwe plaats van samenkomst te stichten. Tot 1948 kerkten de Gereformeerden er in een gymnastieklokaal aan de Van Heutszstraat. Daarna kon de Maranathakerk als noodkerk in gebruik kon worden genomen.

  In 1953 nam de gemeente den Haag het uitbreidingsplan “Mariahoeve” aan. De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost besloot toen ook in die wijk een nieuwe kerk te bouwen. In april 1963 werd de eerste paal van het nieuwe kerkgebouw geslagen. Gekozen werd voor de naam “Pax Christikerk”. Deze naam verwijst naar de vrede van Christus (Kolossenzen 3:15).

 • 1964 - 2002: De Pax

  De Pax Christikerk werd op dinsdag 29 september 1964 in gebruik genomen. Van 1964-1977 was ds. De Bruin predikant van de Pax Christikerk. Die periode waren er nogal wat conflicten tussen gemeente en predikant. De tweede predikant van de Pax was ds. Dondorp. Dat was een bloeiperiode voor de gemeente. Er sloten zich meer mensen van buiten Mariahoeve bij de gemeente aan. Onder ds. Dondorp kreeg de gemeente ook een meer evangelicaal karakter.  Van 1994-2002 was ds. Hoekstra predikant.

 • 2002 - 2022: Basiskerk - Open kerk

  Na het vertrek van ds. Hoekstra was de vraag: hoe verder? Er bleek maar financiële ruimte voor halve predikant (0.5 fte) en de gemeente vergrijsde. Maar juist in die tijd ontstonden plannen om te gaan voor verandering en groei. Zo werd er een full-time predikant gezocht, 50% gemeentepredikant en 50% missionair. Daarvoor werden ook de benodigde fondsen geworven. Die predikant werd ds. Bakker (2004- 2022).

  Gekozen werd voor een tweestromen aanpak: Op zondag kwam eerst de Basiskerk samen (waar de gebruikelijke vorm van kerkdienst en gemeentezijn werd voortgezet) en daarna de Open kerk, die een meer missionair en eigentijds karakter had. De jaren daarna groeide de Open kerk sterk. De gemeente werd jonger en diverser. Toch werd uiteindelijk na ruim 10 jaar gekozen voor de samenvoeging van de Basiskerk en de Openkerk, al zijn er in het proces van samenvoeging ook mensen afgehaakt.

 • 2022 - heden: Samenwerking

  Toen ds. Bakker in 2022 vertrok werd in eerste instantie een interim predikant gezocht. Dat werd ds. Klapwijk, die door de Ichthuskerk in den Haag (NGK) waar hij al 10 jaar predikant was, voor 50% naar de Pax Christikerk gedetacheerd werd. In 2023 werd besloten deze detachering tot 2027 te verlengen.

Kijken we terug dan is veel van het huidige karakter van de Pax Christikerk goed te verklaren. We zijn een gevarieerde gemeente: leden met een gereformeerde en leden met een evangelische achtergrond, mensen vanuit verschillende culturen, verschillende leeftijdsgroepen, sommigen zijn hun hele leven al christen, anderen zijn later tot geloof gekomen, mensen uit de wijk Mariahoeve, maar ook vanuit andere plaatsen. En met alle verschillen hebben we geleerd onze eenheid te bewaren en te vieren rond het evangelie van Jezus Christus. In Zijn naam gaan we ook met vertrouwen de toekomst tegemoet!

Pax Christikerk 1969