Kerkelijk werker Dyanti Deira

Dyanti Deira is sinds 1 juni 2024 de nieuwe kerkelijk werker van de Pax Christikerk. Als kerkelijk werker zal zij zich voornamelijk focussen op het kinderwerk, jeugdwerk en hoe de Pax Christikerk van betekenis kan zijn in haar wijk Mariahoeve. 

Lees meer…