IDENTITEIT // wie we zijn

Wij zijn de Pax, een protestantse kerk in Den Haag Mariahoeve, met ongeveer tweehonderd leden van heel diverse achtergronden. Wat ons bindt is dat we gericht zijn op de geboren, gekruisigde en uit de dood opgewekte Heer Jezus Christus. Daarbij zoeken we hoe alle generaties zich welkom kunnen voelen en mee kunnen doen.

Wij geloven dat de drie-enige God zich in zijn geheel heeft laten zien in Hem: de Heer Jezus Christus.
Alles wat we mogen weten om te leven en eeuwig behouden te worden vinden we in Hem, zoals de (hele) Bijbel over Hem vertelt. Wij geloven dat onze identiteit in Christus is; niet in wat anderen van ons zeggen, niet in wat we doen of hebben.

Wij geloven dat we vanuit Gods liefde en waarheid geroepen worden om een gemeenschap te zijn met radicaliteit én mildheid. Beide, omdat we beseffen dat ieder van ons zijn ‘lek en gebrek’ heeft, en omdat we beseffen kind te zijn van onze tijd met vele vragen en diverse culturele uitdagingen.

Wij geloven dat niets de vrede en de gezondheid van de buurt, de wijk en de stad zo kan bevorderen als het Evangelie van Jezus Christus.

Wij geloven dat het belangrijk is dat we regelmatig via gebed in de tegenwoordigheid van God zijn. Omwille van Hemzelf en omdat we geloven dat Hij altijd iets doet als we bidden; persoonlijk, gezamenlijk, thuis, in de kerk en met medechristenen uit andere geloofsgemeenschappen.

VISIE // waar we voor gaan

  • Dat ieders identiteit in Christus sterker mag worden
  • Dat ieders gaven en talenten belangrijk zijn op zijn/haar plaats thuis, in de kerk en in de samenleving
  • Dat we elkaar, naar vermogen, helpen om te bloeien op die plaatsen
  • Dat we graag, als God het geeft, groeien in aantal mensen en in activiteiten
  • Dat we graag, in de tegenwoordigheid van God zijn, door gebed
Missie

MISSIE // waar we voor staan

We zoeken onze identiteit in Jezus Christus en willen ons leven met elkaar en anderen delen. We willen mensen helpen Jezus te leren kennen en te volgen.

De Pax Christikerk weet zich verbonden met de traditie waaruit ze voorkomt. We zijn een gemeente van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) met een protestants-evangelisch karakter.

Samen met de Noorderkerk is de Pax Christikerk onderdeel van de gemeente PKN Den Haag Oost.

Ons vernieuwde kerkgebouw staat in de Haagse wijk Mariahoeve en we zijn kerk met de wijkbewoners, van elke leeftijd en elke afkomst, gelovend en zoekend.

Protestantse Kerk