WAT WE GELOVEN

Wij geloven in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde;

en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven,
die is neergedaald in de hel, en op de derde dag opgestaan uit de dood,
die is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij zal komen om de levenden en de doden te oordelen;

Wij geloven in de Heilige Geest,
de heilige algemene christelijke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van zonden,
de wederopstanding van het lichaam,
en het eeuwige leven.

Apostolische geloofsbelijdenis