Kerkelijk werker Dyanti Deira

Dyanti is sinds 1 juni 2024 de nieuwe kerkelijk werker van de Pax Christikerk. Als kerkelijk werker zal zij zich voornamelijk focussen op het kinderwerk, jeugdwerk en hoe de Pax Christikerk van betekenis kan zijn in haar wijk Mariahoeve.

Dyanti (1993) studeerde theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede en ronde haar opleiding in 2020 af. Na haar studie verhuisde ze naar Den Haag voor haar werk bij Stek Den Haag als pionier en projectleider van de projecten/pioniersplek Zinzoekers en Jonge gezinnen.

Eind mei 2024 kwam zij in dienst van de mobiliteitspool van de dienstenorganisatie PKN. Dyanti is per 1 juni 2024 voor 18 uur gedetacheerd aan de Pax Christikerk in Den Haag Mariahoeve als kerkelijk werker en voor 14,4 uur gedetacheerd aan de pioniersplek van Kerk in Laak als pionier.

‘De Pax Christikerk en de pioniersplek van Kerk in Laak zijn zeer verschillend. Toch zijn zij zich beiden bewust van hun rol als kerk die hier op aarde en dan met name in Den Haag mag bijdragen aan Gods missie (Missio Dei). Het is voor mij een zegen hieraan te mogen meebouwen als kerkelijk werker en pionier.’