Samen Hemelvaartsdag vieren in De Grote of Sint-Jacobskerk

Net als voorgaande jaren organiseert het Missionair Platform Den Haag op Hemelvaartsdag weer een gezamenlijke viering in samenwerking met verschillende kerken. Dit jaar is de dienst in De Grote of Sint Jacobskerk in het centrum van Den Haag.

De grootschalige viering is een vervolg op de zegen van voorgaande jaren. Met de hoeveelheid kerken die intussen meedoen aan de goedbezochte en feestelijke kerkdienst zijn wij uit ons jasje gegroeid, dus is er dit jaar gekozen voor een grotere kerk, met plek voor ca. 1000 mensen. Het is mooi om te zien hoe er tussen verschillende kerken wordt samengewerkt om het Lichaam van Christus op een bijzondere manier gestalte te geven. Het belooft een mooie dienst te worden.

Vier het mee

De dienst start donderdag 9 mei om 11.00 uur. Iedereen is vanaf 10:30u welkom om het feest van Hemelvaart te vieren. Predikant Bart Noort, van de Franse Kerk Voorburg verzorgt de prediking. Andere onderdelen uit de dienst nemen voorgangers uit andere kerken voor hun rekening. De muzikale medewerking wordt verleend door de band Elim en organist Danny Spaans. Voor de jongste kinderen (1-3 jaar) is er oppas en voor kinderen van 4-6 jaar een apart programma. Hiervoor is het fijn om vooraf aan te melden via hemelvaart@missionairpatformdenhaag.nl, in verband met capaciteit. Oudere kinderen blijven met een werkje in de dienst. Na afloop is er tijd om elkaar te ontmoeten of na te praten. Koffie, thee en koek staan dan klaar.

We zien er naar uit om je te ontmoeten donderdag 9 mei!