Komende week is de zogenaamde Stille Week, de week die uitloopt op Paaszondag. We gaan samen de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van deze wereld vieren: Jezus’ dood aan het kruis en zijn opstanding uit de dood.

De diensten van donderdag en vrijdag vieren we samen met de Ichthuskerk, zodat ds. Jasper Klapwijk beide diensten kan leiden.

Hierbij het programma:

Witte donderdag (28 maart)

Dienst: 19.30 uur | voorganger: ds. Jasper Klapwijk | locatie: Pax Christikerk

Tekst: Marcus 14: 22-25

Thema: Het bloedverbond

Op deze witte donderdag vieren we, net als de discipelen toen, het bevrijdingsmaal met onze Heer. Dat doen we in de Pax Christikerk.

VAN HARTE WELKOM!!!

Goede vrijdag (29 maart)

Dienst: 19.30 uur | voorganger: ds. Jasper Klapwijk | locatie: Ichthuskerk

Tekst: Marcus 15: 34

Thema: De diepste duisternis

Ook Goede Vrijdag vieren we samen met de gemeente van de Ichthus, en deze avond in de Ichthuskerk.

We gaan stilstaan bij wat niet te bevatten is: het lijden van onze Heer. Daarna verlaten we in stilte de kerk, waarbij je bij het kruis een kaarsje mag uitblazen.

VAN HARTE WELKOM!!!

Het adres van de Ichthuskerk is Duinkerksestraat 9, 2587VS Den Haag Scheveningen.

Paaszondag (31 maart)

Paasontbijt

We beginnen op paaszondag met een gezamenlijk paasontbijt in de kerk. Iedereen heel hartelijk welkom vanaf 10.00 uur voor het ontbijt. Voel je vrij ook anderen uit te nodigen voor het ontbijt en natuurlijk ook voor de feestelijke dienst die daarna volgt.

Dienst: 11.00 uur | voorganger: ds. Jasper Klapwijk

Tekst: Marcus 16: 1-8

Thema: De schrik van Pasen

Als we na het ontbijt om 11.00 uur allemaal in de kerk zitten, komt ds Jasper binnenrennen en roept uit “De Heer is waarlijk opgestaan!”, wat wij beantwoorden door samen “Halleluja!!” te roepen. Daarna barsten we uit in het zingen van “U zij de glorie”, en daarna volgt een feestelijke dienst waarin het evangelie van Pasen centraal staat.