Komende week is de zogenaamde Stille Week, de week die uitloopt op Paaszondag. We gaan samen de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van deze wereld vieren: Jezus’ dood aan het kruis en zijn opstanding uit de dood.

De diensten van donderdag en vrijdag vieren we samen met de Ichthuskerk, zodat ds. Jasper Klapwijk beide diensten kan leiden.

Hierbij het programma:

Witte donderdag (28 maart)

Dienst: 19.30 uur | voorganger: ds. Jasper Klapwijk | locatie: Pax Christikerk

Tekst: Marcus 14: 22-25

Thema: Het bloedverbond

Op deze witte donderdag vieren we, net als de discipelen toen, het bevrijdingsmaal met onze Heer. Dat doen we in de Pax Christikerk.

VAN HARTE WELKOM!!!

Goede vrijdag (29 maart)

Dienst: 19.30 uur | voorganger: ds. Jasper Klapwijk | locatie: Ichthuskerk

Tekst: Marcus 15: 34

Thema: De diepste duisternis

Ook Goede Vrijdag vieren we samen met de gemeente van de Ichthus, en deze avond in de Ichthuskerk.

We gaan stilstaan bij wat niet te bevatten is: het lijden van onze Heer. Daarna verlaten we in stilte de kerk, waarbij je bij het kruis een kaarsje mag uitblazen.

VAN HARTE WELKOM!!!

Het adres van de Ichthuskerk is Duinkerksestraat 9, 2587VS Den Haag Scheveningen.

Paaszondag (31 maart)

Paasontbijt

We beginnen op paaszondag met een gezamenlijk paasontbijt in de kerk. Iedereen heel hartelijk welkom vanaf 10.00 uur voor het ontbijt. Voel je vrij ook anderen uit te nodigen voor het ontbijt en natuurlijk ook voor de feestelijke dienst die daarna volgt.

Dienst: 11.00 uur | voorganger: ds. Jasper Klapwijk

Tekst: Marcus 16: 1-8

Thema: De schrik van Pasen

Als we na het ontbijt om 11.00 uur allemaal in de kerk zitten, komt ds Jasper binnenrennen en roept uit “De Heer is waarlijk opgestaan!”, wat wij beantwoorden door samen “Halleluja!!” te roepen. Daarna barsten we uit in het zingen van “U zij de glorie”, en daarna volgt een feestelijke dienst waarin het evangelie van Pasen centraal staat.

De Pax Christikerk in Den Haag zoekt een kerkelijk werker (0,5 fte voor 5 jaar).

Wie zijn wij?

Wij zijn de Pax. Onze kerk in de Haagse wijk Mariahoeve telt zo’n tweehonderd leden, waarvan een honderd heel betrokken mensen met heel diverse achtergronden.

We hebben enkele gezinnen met jonge kinderen en veel leden zijn wat ouder.

Onze predikant Jasper Klapwijk delen we met de Scheveningse Ichthuskerk (NKG).

We zijn een protestantse kerk (PKN) met een evangelische inslag: we richten ons op de uit de dood opgestane Jezus Christus. Dat Hij leeft en voor ons kiest, maakt dat wij Hem willen volgen en dienen.            

Wat onze gemeente ook typeert is dat je er welkom bent; dat we op elkaar betrokken zijn en dat er veel gebeden wordt. En ook letterlijk is onze kerk warm: ons gebouw is recent helemaal verbouwd en verduurzaamd.

Op wat voor een kerkelijk werker hopen we?

Je gelooft dat het evangelie van Jezus Christus alles verandert. Je bent blij met de verandering die dat evangelie maakt in je eigen leven en je wilt, geïnspireerd door dat evangelie, je talenten en ervaring inzetten voor onze gemeente en de wijk Mariahoeve.

Je houdt van mensen en je wilt je graag inzetten voor hun (geestelijke) groei. Je bent betrokken, maar je hoeft niet alles zelf te tillen. Binnen de gemaakte afspraken krijg je veel vrijheid om vorm te geven aan je taken. Het is belangrijk dat je mensen kan begeleiden om te groeien in wat zij kunnen doen binnen onze gemeente, maar ook dat je zelf blijft groeien en dat je ook zelf aangestuurd kan worden.

Je houdt van en kent de Bijbel; je kan die ontsluiten voor anderen omdat je er zelf uit put en gehoorzaam aan bent. 

Je bent bekend met de protestante traditie, waar je vrijmoedig mee om durft te gaan.

Je hebt een afgeronde opleiding Theologie of Godsdienst-Pastoraal Werk (niveau HBO/WO).  Of je volgt al zo’n opleiding en bent bereid en in staat die binnen afzienbare tijd af te ronden. Het is de bedoeling dat je belijdend lid bent (of wordt) van de PKN en ingeschreven bent (of zal kunnen worden) in het PKN-register kerkelijk werkers.

Je houdt van het leven in de stad; je bent bereid en hebt de praktische mogelijkheid om de verbinding aan te gaan met onze diverse gemeente en onze pluriforme Haagse wijk.

Voor welke rol en taken zoeken we een kerkelijk werker?

Het jeugd- en jongerenwerk om hen, samen met de ouders en andere gemeenteleden, te helpen geestelijk te groeien. Ook het daarin ondersteunen van ouders is daarbij een doel.

We zouden graag de kinderclub TOV weer willen opstarten die jarenlang elke vrijdagmiddag een fijne plek was voor kinderen uit de kerk èn uit de buurt; voor gezelligheid en om te leren over Jezus.

Naast de impuls voor het jeugd- en jongerenwerk krijg je een coördinerende en ondersteunende rol in hoe we als gemeente missionair aanwezig willen zijn in de wijk.

Ook word je deel van het Leiderschapsteam (kerkenraad) om bij te dragen aan de gemeenteopbouw en met leden te verkennen hoe ze (gavengericht) bij kunnen dragen.                                  

Wat bieden wij?

Een 0,5 fte-contract (18 uur per week) voor 1 à 1,5 jaar, met zicht op verlenging tot uiteindelijk 5 jaar.

Een salarisindicatie van €2.900 – 4.100 (bruto p.m.; schaal 9; op basis van 36 uur).

Flexibele werktijden (waaronder geregeld twee avonden per week), de mogelijkheid van hybride werken en zo nodig een goede stadsfiets. Aanvangsdatum in overleg.

Werktijden kunnen eventueel uitgebreid worden met vacatures van kerken aangesloten bij het Missionair platform Den Haag.

Een aanstelling via de PKN mobiliteitspool behoort ook tot de mogelijkheden.

Reageren?

Voor vragen kun je contact opnemen met Douwe Bos via de contact pagina (optie algemeen). Graag reageren vóór 23 februari 2024.

De vacature blijft openstaan totdat we een geschikte kandidaat hebben gevonden.

Ben je enthousiast geworden over deze vacature, dan hopen we dat je ons jouw brief en cv mailt. We zien ernaar uit met je in gesprek te gaan.