Bijbelcursussen

Elk jaar worden er door onze predikant een aantal Bijbelcursussen gegeven. Deze cursussen duren 5 tot 7 avonden (wekelijks). Doelgroep voor deze cursussen is iedereen, die de Bijbel beter wil leren kennen. Deelname aan deze cursussen is gratis.

Cursus oudtestamentische profeten

Van maandag 30 oktober 2023 tot en met maandag 27 november 2023 gaf ds. Jasper Klapwijk een korte cursus over het lezen van de oudtestamentische profeten.

Daarbij komen de volgende vragen aan de orde:

  • Wie waren de profeten?
  • In welke tijd leefden zij?
  • Wat is karakteristiek voor hun boodschap?
  • Wat zijn kernthema’s bij de profeten?
  • Wat is de betekenis van hun boodschap voor vandaag?

De cursus biedt aan de ene kant een aantal hoofdlijnen en overzichten, maar daarnaast worden een aantal profetieën meer in detail uitgelegd.

Bijbelcursussen

Zodra de eerstvolgende cursus gepland staat komt hier meer informatie te staan. Wil je per mail een uitnodiging voor de volgende cursus ontvangen vul dat dan in op het formulier: