Organisatie

Het leiderschapsteam (LT) is verantwoordelijk voor de organisatie, de ontwikkeling van de visie en het uitdragen ervan. Het verlangen is, dat in alle onderdelen binnen de Pax Christikerk de visie doorwerkt. Het leiderschapsteam is samengesteld uit mensen die verantwoordelijk zijn voor een bepaald aandachtsgebied (ambtsdragers). Ook de predikant zit in het leiderschapsteam.

Binnen ieder aandachtsgebied vallen één of meerdere activiteiten en bedieningen, elk met een coördinator en meerdere medewerkers (teams).

De ambtsdrager van een aandachtsgebied draagt zorg voor het uitvoeren van de gemaakte plannen. Daarbij geeft hij/zij niet alleen aandacht aan het werk, maar ook aan de manier waarop de missie gestalte krijgt.

Alle leden van het leiderschapsteam zijn verantwoordelijk om de missie en visie levend te houden bij zichzelf. Dat levend houden gebeurt in hun persoonlijke relatie met God en ondersteunende (toerustings)activiteiten binnen en buiten de gemeente.

Aandachtsgebieden